27 maja 2021 r. 17 absolwentów Liceum i Technikum odebrało certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające ukończenie z sukcesem 3. edycji Programu Pilotażowego Ministerstwa Obrony Narodowej "Certyfikowane Klasy Mundurowe". Uroczystość miała miejsce w 42 Bazie Lotnictwa Szkolnego, z udziałem przedstawicieli MON, służb mundurowych, władz oświatowych i samorządowych. Do uczniów, grona pedagogicznego i dyrekcji szkoły skierował okolicznościowy list gratulacyjny  wiceminister MON Wojciech Skurkiewicz. Odczytując list Paweł Dycht, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji,  Kultury i Dziedzictwa wyraził uznanie dla szkoły, która jako pierwsza w Radomiu podjęła trud edukacji w klasach mundurowych, dziś procentujący ogromnym zainteresowaniem radomskiej młodzieży kształceniem w tym kierunku. Szkoła otrzymała szczególny dar  - limitowaną edycję flagi biało-czerwonej, która - jak zapewniła dyrektor Katarzyna Kołodziejska - będzie bardzo dobrze służyła obecnym i przyszłym rocznikom uczniów. Ministerstwo ufundowało też nagrody rzeczowe dla uczestników 3. edycji programu pilotażowego MON. Do wyróżnionych zwrócił się Wojciech Nalberski, dyrektor Delegatury w Radomiu Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, który gratulował postawy patriotyzmu, poszanowania historii. Całość zakończyła defilada z udziałem Orkiestry Wojskowej, kompanii 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego oraz Szkół im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu. Dowództwu 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego serdecznie dziękujemy za pomoc w przeprowadzeniu uroczystości, dzięki czemu na pewno pozostanie ona długo w pamięci wszystkich uczestników.

Patriotyczna uroczystość w rocznicę zakończenia wojny

Reprezentacja szkoły wzięła udział w oficjalnej uroczystości upamiętniającej 76 rocznicę zakończenia drugiej wojny światowej. Obchody odbyły się 8 maja 2021 roku w Kościele Garnizonowym w Radomiu. We mszy świętej odprawionej w intencji ofiar hitleryzmu, wśród licznych delegacji władz, parlamentarzystów i przedstawicieli organizacji kombatanckich, uczestniczył poczet ze sztandarem szkoły. Na zakończenie uczniowie z dyrektor Katarzyną Kołodziejską złożyli kwiaty na Płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.

 

 

26 tegorocznych maturzystów z kierunków: technik usług fryzjerskich, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk i technik logistyk, odebrało 10 maja 2021 r. bardzo ważne dokumenty, potwierdzające nabyte kwalifikacje zawodowe w trakcie nauki w szkole. To certyfikaty EUROPASS, zaświadczające o odbytym stażu zawodowym w Dreźnie oraz Walencji, w ramach europejskiego projektu ERASMUS.

Ponad 120 uczniów szkół im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego zakończyło naukę w Liceum Ogólnokształcącym i Technikum. 30 kwietnia 2021 r. odbyła się uroczystość pożegnania tegorocznych abiturientów. Ze względu na wciąż obowiązujące obostrzenia sanitarne, z konieczności spotkanie miało okrojoną formułę i wzięli w nim udział tylko reprezentanci klas. W imieniu dyrekcji oraz wychowawców i grona pedagogicznego do młodzieży zwróciła się dyrektor Katarzyna Kołodziejska, dziękując  za lata nauki, zaangażowanie w życie szkoły, okazane zaufanie. Następnie prymusi z poszczególnych klas odebrali świadectwa z biało-czerwonymi paskami i nagrody. W programie uroczystości nie zabrakło podziękowań od absolwentów i rodziców dla dyrekcji i grona pedagogicznego szkoły. Były symboliczne kwiaty, ciche chwile wzruszenia… Na zakończenie miał miejsce tradycyjny ceremoniał przekazania Sztandaru szkoły uczniom z młodszego rocznika. To jeszcze nie koniec spotkań w szkole. Kolejne za kilka dni, na egzaminie maturalnym. Już teraz trzymamy kciuki, by testy i zadania okazały się dla wszystkich tymi wymarzonymi.

 

 

Z dużą satysfakcją informujemy, że w związku z umową zawartą  między Zakładem Doskonalenia Zawodowego  w Kielcach, a Ministerstwem Obrony Narodowej - Biurem do Spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej", Oddział Przygotowania Wojskowego, Niepublicznego Technikum im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu został objęty dofinansowaniem w ramach zadania celowego. Istotą tego zadania jest wyposażenie uczniów w jednolity zestaw nowego wzoru umundurowania, a także doposażenie szkoły w specjalistyczne pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programu szkolenia w naszej placówce i w 42 Bazie Lotnictwa Szkolnego.

Dofinansowanie: 48 840,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 61050,00 zł

Prowadzenie Oddziału Przygotowania Wojskowego daje możliwość realizowania w szkole ujednoliconego programu, przy wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej oraz pod jego nadzorem, czego konsekwencją będzie uzyskanie przez uczniów wymiernych korzyści takich, jak:

  • uczestnictwo w obozach i zajęciach specjalistycznych (zajęcia związane ze szkoleniem wojskowym oraz rozszerzona oferta zajęć sportowych) prowadzonych przez doświadczonych instruktorów, w tym możliwość korzystania z obiektów wojskowych (udział w zawodach pomiędzy klasami mundurowymi z całego kraju, m.in. udział w ogólnopolskich mistrzostwach w mustrze paradnej, uczestnictwo w centralnym zlocie klas mundurowych połączonym ze zmaganiami sportowo-wojskowymi);
  • możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej (szkolenie dla absolwentów klas mundurowych trwa tylko miesiąc w okresie wakacyjnym po ukończeniu szkoły, pozostałe osoby realizują szkolenie na potrzeby korpusu szeregowych do 4 miesięcy), która stanowi bezpośrednią przepustkę do zawodowej służby wojskowej;
  • zapewnienie dodatkowych punktów rekrutacyjnych przy aplikowaniu do najbardziej prestiżowych akademii wojskowych w kraju oraz w perspektywie zostanie oficerem WP;
  • pierwszeństwo w trakcie naboru do Terytorialnej Służby Wojskowej oraz preferencje przy realizacji programu Legia Akademicka skierowanego do studentów cywilnych (zwolnienie z zajęć teoretycznych na uczelni);
  • stałe konsultacje (już w toku realizacji nauki w Oddziale Przygotowania Wojskowego) z oficerami Wojskowej Komendy Uzupełnień w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby wojskowej adekwatnie do potrzeb Sił Zbrojnych, uwarunkowań i predyspozycji kandydata.

Jednostką patronacką naszej szkoły jest 42 Baza Lotnictwa Szkolnego w Radomiu.

 

 

Plakat opw radom 3

Uczniowie kompanii reprezentacyjnej klas policyjnych wraz z Komendantem Wojewódzkim Policji zs. w Radomiu oddali hołd ofiarom zbrodni katyńskiej.

Uczniowie towarzyszyli Komendantowi Wojewódzkiemu Policji zs. w Radomiu nadinsp. Michałowi Ledzionowi w składaniu kwiatów przed pomnikiem upamiętniającym funkcjonariuszy Policji Państwowej pomordowanych na Wschodzie przez NKWD w latach 1939-1945, który został odsłonięty w 2019 roku przed budynkiem KWP.

Zbrodnia katyńska to czas masowych egzekucji przeprowadzonych wiosną 1940 roku na przeszło 22 tysiącach polskich obywateli - funkcjonariuszy Policji Państwowej, Policji Województwa Śląskiego, żołnierzy Wojska Polskiego, funkcjonariuszy Służby Więziennej, Służby Leśnej czy Korpusu Ochrony Pogranicza. Funkcjonariusze więzieni byli w obozach specjalnych NKWD w Kozielsku, Starobielsku, Ostaszkowie oraz więzieniach na terenach wschodnich II RP. To właśnie w największym obozie w Ostaszkowie uwięziono ponad 6 tysięcy policjantów państwowych.

W 2019 roku przed budynkiem Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu odsłonięto pomnik poświęcony ich pamięci. Dzisiaj kwiaty przed pomnikiem złożyli uczniowie Szkoły im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu ZDZ w Kielcach, którzy na co dzień uczą się w klasach „Edukacja Policyjna”. Uczniom w składaniu kwiatów towarzyszył Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu nadinsp. Michał Ledzion.

Zespół Prasowy KWP z/s w Radomiu

 

 „CYBER.MIL Z KLASĄ” 

JEDYNA SZKOŁA NA MAZOWSZU

Technikum im.72 Pułku Piechoty w Radomiu

 Cyberbezpieczeństwo i Nowoczesne
Technologie Informatyczne

 

 

CKW logo ok 

 

 

OPW logo 

 

KP

ZDZ buton www pomoc

ZDZ buton www media

 

ZDZ buton www kronika