INFORMACJA DLA UCZNIÓW DOTYCZĄCA REKRUTACJI
do klas I 
na rok szkolny 2023/2024

Kandydat składa podanie do szkoły.

1. Podania można składać:

- w formie oryginalnej: osobiście w sekretariacie szkoły lub wysłane pocztą na adres szkoły zaadresowane: „Sekretariat” Szkoły 72 Pułku Piechoty w Radomiu ul. Saska 4/6, 26-600 Radom

2. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

3. Po zakończeniu roku szkolnego należy dostarczyć do sekretariatu szkoły oryginały dokumentów:

-świadectwo ukończenia szkoły;

-zaświadczenie o wynikach egzaminu końcowego po SP

-karta zdrowia ucznia;

-zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia się w określonym zawodzie (dotyczy technikum i szkoły branżowej);

-4 zdjęcia legitymacyjne.

4. W Technikum  istnieje możliwość wyboru edukacji mundurowych: wojskowej, policyjnej, strażackiej.

W przypadku zadeklarowania swojego uczestnictwa w klasie mundurowej tj: wojskowej, policyjnej, strażackiej należy podać informację związaną z koniecznym umundurowaniem: wzrost; obwód klatki piersiowej; obwód pasa; obwód bioder; obwód głowy; długość stopy;

                                 

 Uzupełnione podanie złóż w sekretariacie szkoły.

                                   Czekamy na Ciebie !!!

 

1200px Logo psp nowe wrzesien 2017.svg
 

 

 

ZDZ buton www pomoc

ZDZ buton www media

 

KP

 

 „CYBER.MIL Z KLASĄ” 

JEDYNA SZKOŁA NA MAZOWSZU

Technikum im.72 Pułku Piechoty w Radomiu

 Cyberbezpieczeństwo i Nowoczesne
Technologie Informatyczne

CKW logo ok

OPW logo