Szczegółowe warunki rekrutacji na rok 2019 / 2020 w załącznikach:

Harmonogram rekrutacji

  Test sprawności fizycznej

 kierunki

SZKOŁA PODSTAWOWA --> ZOBACZ

SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA  --> ZOBACZ


 SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA Z INNOWACJĄ MUNDUROWĄ

 • Magazynier logistyk NOWOŚĆ
 • Operator obrabiarek skrawających NOWOŚĆ

 • Operator maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego NOWOŚĆ

 • Mechanik monter

 • Asystent fryzjera
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Ślusarz
 • Kucharz
 • Cukiernik
 • Piekarz
 • Fryzjer
 • Krawiec
 • Kierowca mechanik  

TECHNIKUM

 •  Technik fotografii i multimediów z obsługą drona NOWOŚĆ

 •  Technik chłodnictwa i klimatyzacji NOWOŚĆ

 •  Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej NOWOŚĆ

 • Technik grafiki i poligrafii cyfrowej NOWOŚĆ

 • Technik programista NOWOŚĆ

 • Technik informatyk (klasa policyjna)

 • Technik logistyk
 • Technik usług fryzjerskich
 • Kelner
 • Technik technologii odzieży
 • Technik mechatronik
 • Technik transportu kolejowego
 • Technik technologii ceramicznej
 • Technik eksploatacji portów i terminali
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Technik ekonomista
 • Technik handlowiec
 • Technik agrobiznesu
 • Technik hotelarstwa
 • Technik spedytor
 • Technik architektury krajobrazu
 • Technik organizacji reklamy
 • Technik obsługi turystycznej
 • Technik elektroenergetyk transportu szynowego

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 • Klasa wojskowa
 • Klasa strażacka
 • Klasa policyjna

 SZKOŁA POLICEALNA

 • Technik farmaceutyczny
 • Opiekun medyczny
 • Technik administracji
 • Technik BHP
 • Technik usług kosmetycznych
 • Technik rachunkowości
 • Technik ochrony fizycznej osób i mienia

LICEUM DLA DOROSŁYCH

 SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH

 • Technik usług kosmetycznych
 • Technik informatyk
 • Technik administracji
 • Technik rachunkowości
 • Technik ochrony fizycznej
 • Technik BHP
 • Opiekun w domu pomocy społecznej
 • Technik archiwista
 • Florysta

logo MONfr wp logo 237070a 777756

 

 

 

 

„Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” otrzymała z Ministerstwa Obrony Narodowej dofinansowanie zadań szkoleniowych i inwestycyjnych placówki na rzecz realizacji przedmiotu „Edukacja Wojskowa”.

 2

11