Kierownictwo Szkół ZDZ w Radomiu
 
mgr inż. Katarzyna Kołodziejska Dyrektor Szkoły

mgr Jadwiga Kozieł Wicedyrektor szkoły
mgr Alicja Lament Wicedyrektor szkoły
mgr Elżbieta Wójtowicz Wicedyrektor szkoły

 

Nauczyciele

Andrzejewska Grażyna wychowanie fizyczne

Banasik Katarzyna przedmioty zawodowe technik żywienia i usług gastronomicznych

Bartosiewicz Łukasz przedmioty zawodowe technik logistyk

Bernat Aneta plastyka, przedmioty zawodowe technik usług fryzjerskich

Bernat Anna historia

Bińkowska Magdalena przedemioty zawodowe

Borkowski Kamil  edukacja wojskowa

Celuch Joanna geografia, matematyka

Celuch Tomasz matematyka

Chaiko Volha język niemiecki

Chrzanowski Robert przedmioty zawodowe technik informatyk

Ciupak Michał przedmioty zawodowe technik informatyk

Czubak Robert przedmioty zawodowe technik logistyk

Domagała Karolina  podstawy przedsiębiorczości

Dujka Matylda chemia

Franus Bogdan historia

Gierczak Tomasz przedmioty zawodowe technik lotniskowych służb operacyjnych

Giernatowicz Paweł  przedmioty zawodowe technik informatyk

Giernatowicz Ewelina język angielski

Glinka Jadwiga matematyka

Górka Marta język angielski

Grzegorczyk Agata język niemiecki

Iwanicki Mariusz przedmioty zawodowe technik logistyk

Jarzyńska Justyna język polski

Jeziorska Katarzyna fizyka, matematyka

Jóźwiak-Syta Barbara język niemiecki

Kamińska Małgorzata wychowanie fizyczne

Klimek Jacek język polski

Kilijanek Elżbieta wiedza o społeczeństwie

Kolenda Zofia biologia

Konopka Sebastian historia

Kopyciok Kinga wychowanie fizyczne

Kulik Kamil przedmioty zawodowe technik lotniskowych służb operacyjnych

Kurek Anna język polski

Lesisz Elżbieta religia

Leszczyński Wojciech religia, geografia

Leśniewska Paulina plastyka

Lipka Dominik matematyka

Litwinowa Alona język rosyjski

Makaruk Justyna język angielski

Michałowska Anna język polski

Minasz-Płatos Sylwia język angielski

Molendowska Aneta przedmioty zawodowe technik żywienia i usług gastronomicznych

Mulik Anna język angielski

Nazaruk Paweł  przedmioty zawodowe technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Olejnik Edyta  język angielski

Osowski Mikołaj  język angielski

Owczarek Jacek bhp

Paliwoda Mateusz wychowanie fizyczne

Pavlovych Olha biologia                                   

Peryt Wojciech samoobrona

Pętala Agnieszka geografia

Pętala Tomasz przednioty zawodowe technik lotniskowych służb operacyjnych

Pietrzyk Andrzej język rosyjski

Pietrzykowska Ewa chemia

Pyzara Katarzyna religia

Raczyńska Monika wychowanie fizyczne

Raczyński Paweł edukacja policyjna, edb

Repeć Renata przedmioty zawodowe technik logistyk, technik transportu kolejowego

Rowiński Jeremiasz przedmioty zawodowe technik lotniskowych służb operacyjnych

Ruszkowska Izabela wos, historia

Siek Adam jezyk angielski

Sitarski Andrzej przedmioty zawodowe technik transportu kolejowego

Smolarczyk Agnieszka wos, hit

Socha Piotr wychowanie fizyczne

Suligowska Magdalena  przedmioty zawodowe technik usług fryzjerskich

Szewczyk Iwona język polski

Szewczyk Ewelina wychowanie fizyczne

Szymczyk Dominik edukacja strażacka

Tuszyński Grzegorz przedmioty zawodowe technik lotniskowych służb operacyjnych

Tworek Igor wychowanie fizyczne

Wasiak Agnieszka przedmioty zawodowe technik informatyk

Warchoł Marcin  przedmioty zawodowe technik lotniskowych służb operacyjnych

Wilk Magdalena jezyk polski

Winsztal Marlena język angielski

Wojas Norbert przedmioty zawodowe technik informatyk

Zacharska Magdalena matematyka

Zapora Aleksandra przedmioty zawodowe technik usług fryzjerskich 

Żelasko Łukasz  przedmioty zawodowe technik lotniskowych służb operacyjnych

Żelazny Katarzyna przedmioty zawodowe technik żywienia i usług gastronomicznych

 

 

 

 

 

 

 

ZDZ buton www pomoc

ZDZ buton www media

 

KP

 

 „CYBER.MIL Z KLASĄ” 

JEDYNA SZKOŁA NA MAZOWSZU

Technikum im.72 Pułku Piechoty w Radomiu

 Cyberbezpieczeństwo i Nowoczesne
Technologie Informatyczne

CKW logo ok

OPW logo