KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO dla Szkół im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu 
Zakładu Doskonalenia Zawodowego 
w roku szkolnym  2021/2022
                          TERMINY  DODATKOWE DNI WOLNE
W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH
UWAGI
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2021 r. (środa)    
Dzień Edukacji Narodowej – Dzień Nauczyciela  14 października 2021 r. (czwartek) 1 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych 15 października 2021 r. (piątek) 1 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Wszystkich Świętych 1 listopada 2021 r. (poniedziałek)    
Święto Niepodległości  11 listopada 2021r. (czwartek) 1 Ustawowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Dzień wolny od zasjęc dydaktyczno - wychowaczych 12 listopada 2021 r. (piątek) 1 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Zakończenie semestru w klasach (semestrach) programowo najwyższych 22 grudnia 2021 r.    
Zakończenie semestru dla klas programowo niższych wszystkich Szkół w Radomiu ZDZ 28 stycznia 2022r.    
Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2021 r.     
Nowy Rok  1 stycznia 2022 r. (sobota)    
Święto Trzech Króli. 6 styczeń 2022 r. (czwartek) 1 Ustawowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych
Dzień wolny od zasjęc dydaktyczno - wychowaczych 7 styczeń 2022 r. (piątek) 1 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Ferie zimowe  31 stycznia - 13 lutego 2022 r.    
Wiosenna przerwa świąteczna  14 - 19 kwietnia 2022 r.    
Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadpodstawowych 29 kwietnia 2022 r.    
Święto Pracy 1 Maja 1 maja 2021 r. (niedziela)  1 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
Dzien wolny od zajęć dydaktyczno - wyrównawczych 2 maja 2022 r. (poniedziałek) 1 poniedziałek między świętem i dniem wolnym od pracy
Święto Konstytucji 3 Maja 3 maja 2022 r. (wtorek)  Ustawowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych
Egzamin maturalny od 4,5,6 maja 2022 r.  (godz. 9.00)  3 Ogólnopolski egzamin maturalny
 
od 04 maja 2022 r  do 20 maja 2022 r. (według harmonogramu ustalonego przez Przewodniczącego Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego)
 Boże Ciało. 16 czerwca 2022 r. (czwartek) 1 Ustawowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno –wychowawczych                 17 czerwca 2022 r. (piątek) 1 piątek między świętem i dniem wolnym od pracy
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Formuła 2017

                     

  Ogólnopolski egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
sesja zimowa 10 stycznia 2022 r. do 6 lutego 2022 r.
sesja lato 20 czerwca 202r. do 6 lipca 2022 r.
 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Formuła 2019  1 czerwca 2022 r.
termin główny 1 - 19 czerwcaq 2022 r.
termin dodatkowy 22 - 29 czerwca 2022 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  24 czerwca 2022 r. (piątek)    
Ferie letnie  25 czerwca - 31 sierpnia 2022. 14  
LICZBA TYGODNI NAUKI DLA SZKÓŁ W RADOMIU W ROKU SZKOLNYM 2021/2022.
Liczba tygodni w  pierwszym semestrze roku szkolnego:          
dla klas programowo najwyższych   16 tygodni,
dla klas programowo niższych        19 tygodni,
Liczba tygodni nauki w drugim semestrze roku szkolnego:
dla klas programowo najwyższych  14 tygodni,
dla klas programowo niższych         17 tygodni.  
Odliczono ferie, przerwy świąteczne, długi weekend oraz przerwę w organizacji egzaminów zewnętrznych. 
Radom, dnia 31.08.2021 r.       

 

 

 

 

 

 

 „CYBER.MIL Z KLASĄ” 

JEDYNA SZKOŁA NA MAZOWSZU

Technikum im.72 Pułku Piechoty w Radomiu

 Cyberbezpieczeństwo i Nowoczesne
Technologie Informatyczne

 

 

CKW logo ok 

 

 

OPW logo 

 

KP

ZDZ buton www pomoc

ZDZ buton www media

 

ZDZ buton www kronika