KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO dla Szkół im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu 
Zakładu Doskonalenia Zawodowego 
w roku szkolnym  2018/2019
                        TERMINY  DODATKOWE DNI WOLNE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DODATKOWE DNI WOLNE W NIEPUBLICZNYM GIMNAZJUM UWAGI
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 3 września 2018r.(poniedziałek)
Dzień Edukacji Narodowej – Dzień Nauczyciela  14 października 2018r. (niedziela)
Wszystkich Świętych 1 listopada 2018r. (czwartek) 1 1 Ustawowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno –wychowawczych                                                     2 listopada 2018r. (piątek) 1 1 piątek między świętem i dniem wolnym od pracy
Święto Niepodległości  11 listopada 2018r. (niedziela)
Zakończenie semestru w klasach (semestrach) programowo najwyższych 21 grudnia 2018r.
Zakończenie semestru dla klas programowo niższych wszystkich Szkół          w Radomiu ZDZ 25 stycznia 2019r.
Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2018r. 
Nowy Rok  1 stycznia 2019 r. (wtorek) 1 1 Ustawowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych
Święto Trzech Króli. 6 styczeń 2019 r. (nidziela)
Ferie zimowe  28 stycznia - 10 lutego 2019 r.
Wiosenna przerwa świąteczna  18 -23  kwietnia 2019 r.
Egzamin gimnazjalny 10,11,12 kwietnia 2019r. Ustawowe dzni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w gimnazjum   przeniesione ze względów organizacyjnych Ogólnopolski egzamin maturalny na dzień 6,7,8 maja 2019r.
Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach Ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkoły Policealnej)  26 kwietnia 2019r.
Święto Pracy 1 Maja 1 maja 2019r. (środa) 1 1 Ustawowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno –wychowawczych                                                     2 maja 2019r. (czwartek) 1 1 środa między świętem państwowym
Święto Konstytucji 3 Maja 3 maja 2019r. (piątek) 1 1 Ustawowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych
Egzamin maturalny:  od 6,7,8 maja 2019r.  (godz. 9.00) 3 3 Ogólnopolski egzamin maturalny
- część pisemny
- część ustny  od 6 maja 2018 r  do 25 maja 2019r. (według harmonogramu ustalonego przez Przewodniczącego Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego)
 Boże Ciało. 20 czerwca 2019r. (czwartek) 1 1 Ustawowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 10 stycznia 2019 r. ,  18 czerwca 2019 r.                            Model "d" - 9 stycznia 2019 r.,  17 czerwca 2019 r.   Część praktyczna "w", "wk" i "dk" - szczegółowy harmonogram dla kwalifikacji 2 Ogólnopolski egzamin potwierdzający kwalifikacje                 w zawodzie
- etap pisemny
- etap  praktyczny 
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  21 czerwca 2019r. (piątek)
Ferie letnie  22 czerwca - 31 sierpnia 2019r. 12 10
LICZBA TYGODNI NAUKI DLA SZKÓŁ W RADOMIU W ROKU SZKOLNYM 2018/2019.
Liczba tygodni w  pierwszym semestrze roku szkolnego:
dla klas programowo najwyższych   15 tygodni,
dla klas programowo niższych        18 tygodni,
Liczba tygodni nauki w drugim semestrze roku szkolnego:
dla klas programowo najwyższych  14 tygodni,
dla klas programowo niższych         16 tygodni.
Odliczono ferie, przerwy świąteczne, długi weekend oraz przerwę w organizacji egzaminów zewnętrznych. 
Radom, dnia 31.08.2019r.

 

 

 

 

logo MONfr wp logo 237070a 777756

 

 

 

 

„Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” otrzymała z Ministerstwa Obrony Narodowej dofinansowanie zadań szkoleniowych i inwestycyjnych placówki na rzecz realizacji przedmiotu „Edukacja Wojskowa”.

 2

11