KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO dla Szkół im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu 
Zakładu Doskonalenia Zawodowego 
w roku szkolnym  2019/2020
                          TERMINY  DODATKOWE DNI WOLNE W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH UWAGI
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 września 2019 r.(poniedziałek)    
Dzień Edukacji Narodowej – Dzień Nauczyciela  14 października 2019 r. (poniedziałek) 1 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Wszystkich Świętych 1 listopada 2019 r. (piątek) 1 Ustawowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Święto Niepodległości  11 listopada 2019r. (poniedziałek) 1 Ustawowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Zakończenie semestru w klasach (semestrach) programowo najwyższych 20 grudnia 2019 r.    
Zakończenie semestru dla klas programowo niższych wszystkich Szkół          w Radomiu ZDZ 31 stycznia 2020r.    
Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2020 r.     
Nowy Rok  1 stycznia 2020 r. (środa) 1 Ustawowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych
Święto Trzech Króli. 6 styczeń 2020 r. (poniedziałek) 1 Ustawowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych
Ferie zimowe   10 - 23 lutego 2020 r.    
Wiosenna przerwa świąteczna  9 -14 kwietnia 2020 r.    
Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadpodstawowych (z wyjątkiem szkoły Policealnej)  24 kwietnia 2020 r.    
Święto Pracy 1 Maja 1 maja 2020r. (piątek) 1 Ustawowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych
Święto Konstytucji 3 Maja 3 maja 2020 r. (niedziela)    
Egzamin maturalny:  od 4,5,6 maja 2020 r.  (godz. 9.00) 3 Ogólnopolski egzamin maturalny
- część pisemny
- część ustny  od 7 maja 2020 r  do 25 maja 2020 r. (według harmonogramu ustalonego przez Przewodniczącego Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego)
 Boże Ciało. 11 czerwca 2020 r. (czwartek) 1 Ustawowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno –wychowawczych                 12 czerwca 2020 r. (piątek) 1 piątek między świętem i dniem wolnym od pracy
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 9,10 stycznia 2020 r. ,  22,23 czerwca 2020 r.                         2 + 2  Ogólnopolski egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
- etap pisemny
- etap  praktyczny 
 
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  26 czerwca 2020 r. (piątek)    
Ferie letnie  27 czerwca - 31 sierpnia 2020r. 15  
LICZBA TYGODNI NAUKI DLA SZKÓŁ W RADOMIU W ROKU SZKOLNYM 2019/2020.
Liczba tygodni w  pierwszym semestrze roku szkolnego:    
dla klas programowo najwyższych   16 tygodni,    
dla klas programowo niższych        20 tygodni,    
Liczba tygodni nauki w drugim semestrze roku szkolnego:    
dla klas programowo najwyższych  14 tygodni,    
dla klas programowo niższych         17 tygodni.    
Odliczono ferie, przerwy świąteczne, długi weekend oraz przerwę w organizacji egzaminów zewnętrznych. 
Radom, dnia 29.08.2019 r.      
       

 

 

 

 

 

nauka

logo MONfr wp logo 237070a 777756

 

 

 

 

„Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” otrzymała z Ministerstwa Obrony Narodowej dofinansowanie zadań szkoleniowych i inwestycyjnych placówki na rzecz realizacji przedmiotu „Edukacja Wojskowa”.

3