slawomirgasior Płk rez. Sławomir GĄSIOR

Były  żołnierz zawodowy – szef zespołu do spraw szkolenia – Biura do Spraw Proobronnych MON odpowiedzialny za planowanie, organizowanie i koordynowanie procesu szkolenia klas mundurowych i organizacji proobronnych. W Dowództwie Sił Powietrznych – pełnił funkcję zastępcy szefa oddziału wychowawczego - realizował tam zadania w zakresie działalności: dyscyplinarnej, profilaktycznej i promocyjnej dowództwa i jednostek podległych oraz organizowanie i zabezpieczanie uroczystości pod względem ceremonialnym i protokolarnym z udziałem najważniejszych osób w państwie. Szef wydziału prasowego-rzecznik dowódcy Sił Powietrznych odpowiedzialny za obsługę prasową i medialną tego rodzaju wojsk i jednostek podległych. W ramach obowiązków służbowych w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi  od lat związany z edukacją, szkoleniem i wychowaniem młodzieży. Współautor poradników ze szkolenia dla organizacji proobronnych oraz ceremoniału i promocji. Absolwent studiów w: Akademii Obrony Narodowej z zakresu przywództwa wojskowego i Szkoły Głównej Handlowej – studia podyplomowe dla menadżerów. Prywatnie od lat zajmuję się również ratownictwem wodnym, zainteresowania to pływanie i żeglarstwo.

 

rafalkorczakgłówny specjalista ds. kształcenia w klasach mundurowych

inspektor Rafał Korczak

Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Swoją służbę w policji rozpoczął w 1991 r. w radomskim oddziale wydziału do walki z aferowymi nadużyciami gospodarczymi kieleckiej komendy wojewódzkiej.   W 2001 r. objął   stanowisko zastępcy naczelnika wydziału do walki z przestępczością gospodarczą. Następnie został naczelnikiem wydziału wywiadu kryminalnego. Od 2009 r. pełnił funkcję zastępcy  mazowieckiego komendanta wojewódzkiego i był odpowiedzialny za pion kryminalny. W 2015 r. został nowym mazowieckim komendantem wojewódzkim Policji. W Szkołach w Radomiu Zakładu  Doskonalenia Zawodowego pełni funkcję Głównego specjalisty ds. kształcenia w klasach mundurowych.

 

 wk podpułkownik Witold Kalisiak

Absolwent Szkoły Oficerskiej Piechoty w Elblągu - promowany na pierwszy stopień oficerski w Oleśnicy. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz Wyzszej Szkoły Pedagogicznej w Siedlcach.  Ukończył podyplomowe studia trenerskie w AWF w Gdańsku ( trener II klasy w piłce siatkowej). Ukończył podstawową szkołę muzyczną w Sochaczewie (fortepian). Gra na gitarze i śpiewa. W wojsku pracował w latach 1975 - 2004. Od 1976 r. do 1990: starszy oficer szkolenia sportowego w JW 5051.  W latach 1991 - 2003 pełnił obowiązki dyrektora klubu sportowego " Czarni" Radom oraz kierownika Filii Wojskowego Ośrodka Szkolenia Sportowego Wojsk lotniczych w Radomiu. 

 

 

 mjr ukasz Baranowskimajor Łukasz Baranowski

Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, ukończył Podyplomowe Studia Menedżerów Kultury w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Podyplomowe Studia Turystyki Historycznej i Militarnej w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Posiada również świadectwa ukończenia wielu prestiżowych kursów, tj: „Kurs negocjacji i mediacji”, „Warsztaty z zakresu retoryki, komunikacji i wystąpień publicznych”, „Działalność wychowawcza w oddziale”, które realizowane były w Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie oraz „Kurs Dowódców Batalionów (równorzędnych) w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.
Swoją służbę wojskową rozpoczął w 1994 r., pełniąc kierownicze funkcje w pionie kulturalno – oświatowym. Obecnie na stanowisku Szefa Sekcji Wychowawczej w 42. Bazie Lotnictwa Szkolnego w Radomiu - posiada stopień majora Wojska Polskiego
W Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Radomiu odpowiada za rozwój działalności kulturalnej placówki, oraz za funkcjonowanie Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia.

 

IMG 1688podinspektor  Paweł Raczyński

 Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie - swoją służbę zaczynał w OP KSP Warszawa , następnie pełnił służbę w KRP Lipsko, KP Iłża pełniąc służbę na stanowisku Kierownika Referatu Prewencji . Od 2005 roku Naczelnik Wydziału Patrolowo Interwencyjnego KMP w Radomiu, od 2008 roku Komendant Komisariatu I Policji w Radomiu . Wieloletni dowódca Kompanii NOP KWP z/s w Radomiu, dowódca pocztu sztandarowego KMP w Radomiu. Instruktor strzelania oraz sędzia  strzelectwa sportowego. Instruktor pierwszej pomocy. 

 

 MG 7925 major Andrzej Wójtowicz

Absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Samochodowej w Pile oraz Uniwersytetu Opolskiego. Ukończył studia doktoranckie w Akademii Obrony Narodowej  na kierunku Nauki o bezpieczeństwie.  W latach 1987 - 1994 dowódca plutonu nastepnie kompanii 41 Ośrodka Szkolenia Specjalistów Samochod. Kierownik działu 54 polowych warsztatów lotniczych oraz 6 Bazy Lotniczej. Szef szkolenia1 Komendy Lotniska. Szef sekcji JW 4938. W szkołach w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zaowodowego tworzy Koło logistyki i bezpieczeństwa wewnętrznego oraz kompanię honorową szkoły.

    

P4290020  st. chor. sztab. Ireneusz Fila

Absolwent Szkoły Chorążych Uzbrojenia i Elektroniki w Olsztynie. Długoletni szef służby uzbrojenia i elektroniki 60 Lotniczego Pułku Szkolnego, II Komendy Lotniska i 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego na Sadkowie w Radomiu. Instruktor strzelania oraz sędzia strzelectwa sportowego.

 

 

 

 

 -  

 

 

logo MONfr wp logo 237070a 777756

 

 

 

 

„Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” otrzymała z Ministerstwa Obrony Narodowej dofinansowanie zadań szkoleniowych i inwestycyjnych placówki na rzecz realizacji przedmiotu „Edukacja Wojskowa”.

 2

11