slawomirgasior Płk rez. Sławomir GĄSIOR

Były  żołnierz zawodowy – szef zespołu do spraw szkolenia – Biura do Spraw Proobronnych MON odpowiedzialny za planowanie, organizowanie i koordynowanie procesu szkolenia klas mundurowych i organizacji proobronnych. W Dowództwie Sił Powietrznych – pełnił funkcję zastępcy szefa oddziału wychowawczego - realizował tam zadania w zakresie działalności: dyscyplinarnej, profilaktycznej i promocyjnej dowództwa i jednostek podległych oraz organizowanie i zabezpieczanie uroczystości pod względem ceremonialnym i protokolarnym z udziałem najważniejszych osób w państwie. Szef wydziału prasowego-rzecznik dowódcy Sił Powietrznych odpowiedzialny za obsługę prasową i medialną tego rodzaju wojsk i jednostek podległych. W ramach obowiązków służbowych w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi  od lat związany z edukacją, szkoleniem i wychowaniem młodzieży. Współautor poradników ze szkolenia dla organizacji proobronnych oraz ceremoniału i promocji. Absolwent studiów w: Akademii Obrony Narodowej z zakresu przywództwa wojskowego i Szkoły Głównej Handlowej – studia podyplomowe dla menadżerów. Prywatnie od lat zajmuję się również ratownictwem wodnym, zainteresowania to pływanie i żeglarstwo.

 

rafalkorczakgłówny specjalista ds. kształcenia w klasach mundurowych

inspektor Rafał Korczak

Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Swoją służbę w policji rozpoczął w 1991 r. w radomskim oddziale wydziału do walki z aferowymi nadużyciami gospodarczymi kieleckiej komendy wojewódzkiej.   W 2001 r. objął   stanowisko zastępcy naczelnika wydziału do walki z przestępczością gospodarczą. Następnie został naczelnikiem wydziału wywiadu kryminalnego. Od 2009 r. pełnił funkcję zastępcy  mazowieckiego komendanta wojewódzkiego i był odpowiedzialny za pion kryminalny. W 2015 r. został nowym mazowieckim komendantem wojewódzkim Policji. W Szkołach w Radomiu Zakładu  Doskonalenia Zawodowego pełni funkcję Głównego specjalisty ds. kształcenia w klasach mundurowych.

 

IMG 1688podinspektor  Paweł Raczyński

 Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie - swoją służbę zaczynał w OP KSP Warszawa , następnie pełnił służbę w KRP Lipsko, KP Iłża pełniąc służbę na stanowisku Kierownika Referatu Prewencji . Od 2005 roku Naczelnik Wydziału Patrolowo Interwencyjnego KMP w Radomiu, od 2008 roku Komendant Komisariatu I Policji w Radomiu . Wieloletni dowódca Kompanii NOP KWP z/s w Radomiu, dowódca pocztu sztandarowego KMP w Radomiu. Instruktor strzelania oraz sędzia  strzelectwa sportowego. Instruktor pierwszej pomocy. 

 

 

 

 MG 7925 major Andrzej Wójtowicz

Absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Samochodowej w Pile oraz Uniwersytetu Opolskiego. Ukończył studia doktoranckie w Akademii Obrony Narodowej  na kierunku Nauki o bezpieczeństwie.  W latach 1987 - 1994 dowódca plutonu nastepnie kompanii 41 Ośrodka Szkolenia Specjalistów Samochod. Kierownik działu 54 polowych warsztatów lotniczych oraz 6 Bazy Lotniczej. Szef szkolenia1 Komendy Lotniska. Szef sekcji JW 4938. W szkołach w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zaowodowego tworzy Koło logistyki i bezpieczeństwa wewnętrznego oraz kompanię honorową szkoły.

    

 

 

 

 

 -  

 

 

nauka

logo MONfr wp logo 237070a 777756

 

 

 

 

„Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” otrzymała z Ministerstwa Obrony Narodowej dofinansowanie zadań szkoleniowych i inwestycyjnych placówki na rzecz realizacji przedmiotu „Edukacja Wojskowa”.

3