Szkoły im.72 Pułku Piechoty w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego pod względem kierunków nauczania, liczby uczniów i wdrażanych rozwiązań innowacyjnych są liderem wśród szkół niepublicznych. Działalność edukacyjną prowadzą od 1992 r. we własnej siedzibie przy ul. Saskiej 4/6, a od roku szkolnego 2014/2015 w drugim budynku - przy ul. Wierzbickiej 55. Od 1 września 1996 r., kiedy  placówka otrzymała uprawnienia szkół publicznych, systematycznie wprowadzane są nowe kierunki oraz profile kształcenia w Technikum, Liceum Ogólnokształcącym, Branżowej Szkole I Stopnia  i Szkołach Policealnych. Nowe możliwości rozwoju placówek oświatowych ZDZ otworzyło przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Od roku 2007 szkoła brała czynny udział w programie Leonardo da Vinci. Obecnie w programie Erasmus.

Od 1 września 2009 r. szkoła jako pierwsza w regionie radomskim wprowadziła do oferty edukacyjnej klasy o profilu wojskowym i strażackim, utworzone w ramach innowacji pedagogicznych. Od roku szkolnego 2011/2012 uruchomiona została klasa policyjna. 1 września 2013 r. powstało Niepubliczne Gimnazjum z klasami mundurowymi, a 1 września 2014 r. kolejna klasa mundurowa –  w zawodzie technik transportu kolejowego. W roku szkolnym 2014/2015 przy Szkołach w Radomiu ZDZ  zainaugurowała działalność Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia.

Aktualna oferta szkół dla młodzieży:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 • Klasa wojskowa
 • Klasa strażacka
 • Klasa policyjna
 • Klasa ogólnokształcąca

TECHNIKUM

Uczniowie mogą uczestniczyć w  dodatkowych zajęciach z edukacji wojskowej,  edukacji policyjnej,  edukacji strażackiej.

 

 • SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Kierowca mechanik
 • Magazynier logistyk
 • Ślusarz
 • Dekarz
 • Kucharz
 • Cukiernik
 • Piekarz
 • Fryzjer
 • Krawiec

SZKOŁA BRANŻOWA II STOPNIA

 • Technik usług fryzjerskich
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Technik technologii żywności
 • Technik logistyk
 • Technik transportu drogowego
 • Technik spawalnictwa

 

Szkoła Muzyczna I stopnia w Radomiu ul.Wierzbicka 55

 • czteroletni cykl kształcenia dla uczniów od 10 do 16 roku życia
 • sześcioletni cykl kształcenia dla uczniów od 7 do 10 roku życia

Specjalności:

 • gitara, fortepian, akordeon, skrzypce, flet, perkusja, saksofon, klarnet

KP

 

 „CYBER.MIL Z KLASĄ” 

JEDYNA SZKOŁA NA MAZOWSZU

Technikum im.72 Pułku Piechoty w Radomiu

 Cyberbezpieczeństwo i Nowoczesne
Technologie Informatyczne

CKW logo ok

OPW logo