Szanowni Uczniowie

Pragnę poinformować, że jako Szkoły im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu ZDZ, już po raz CZWARTY zostaliśmy zakwalifikowani do programu Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe, który jest  koordynowany i organizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej. W związku z powyższym kolejne roczniki uczniów naszych szkól z: liceum i technikum  rozpoczną we wrześniu 2020 roku, jako jedyni w Radomiu realizację jednolitego profesjonalnego
i kompleksowego oraz przede wszystkim spójnego z wymogami wojskowymi programu nauczania.

 

Zasady programu

W każdej edycji nauka w ramach projektu odbywa się przez dwa lata. Program ma formę zajęć teoretycznych i praktycznych. Oprócz teorii w szkole, uczniowie uczestniczą przez dwa lata w zajęciach praktycznych w jednostce patronackiej,
w ramach Wojskowych Dni Szkoleniowych oraz tygodniowym szkoleniu poligonowym. Łącznie to 185 godzin lekcyjnych realizowanych w ramach przedmiotu Edukacja wojskowa (EW). Powyższe zajęcia odbywają się przy wsparciu i na terenie patronackich jednostek wojskowych i instytucji podległych MON. Zajęcia praktyczne prowadzone są przez profesjonalistów - instruktorów wojskowych. Umożliwiają one uczniom również dostęp do obiektów i sprzętu wojskowego.

Absolwenci szkół biorący udział w projekcie mogą liczyć na:

  • odbycie skróconej służby przygotowawczej dla ochotników, kończącej się złożeniem przysięgi wojskowej, co otwiera drogę do dalszej służby w Wojsku Polskim;
  • preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;
  • przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach - dodatkowe punkty rankingowe w czasie rozmów kwalifikacyjnych;
  • otrzymanie certyfikatu potwierdzającego realizację programu nauczania Edukacja wojskowa w CWKM wraz z informacją o ocenie końcowej i zakresie zrealizowanego materiału;
  • wpis na świadectwie ukończenia szkoły z przedmiotu nauczania Edukacja wojskowa, jako przedmiotu uzupełniającego (wraz z oceną końcową);
  • stałe konsultacje przedstawicieli Wojskowych Komend Uzupełnień oraz Wojsk Obrony Terytorialnej w zakresie przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.

Dyrektor Szkół

Katarzyna Kołodziejska

 

3

ZDZ buton www pomoc

ZDZ buton www media

 

KP

 

 „CYBER.MIL Z KLASĄ” 

JEDYNA SZKOŁA NA MAZOWSZU

Technikum im.72 Pułku Piechoty w Radomiu

 Cyberbezpieczeństwo i Nowoczesne
Technologie Informatyczne

CKW logo ok

OPW logo