Wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie wraz z dowodami zakupu. Jeśli nie zostało dołączone orzeczenie na III etap kształcenia, proszę doręczyć je razem z wnioskiem.

Wniosek

Oświadczenie

Regulamin i dokumenty rekrutacyjne dostępne są :

-w szkołach uczestniczących w realizacji Projektu (Punkt informacji mieszczący sie w sekretariacie)

- na stronie internetowej Projektu: https://ekospecjalisci.zdz.kielce.pl/index.php

jpg plakat

Komunikat dla absolwentów składających deklarację maturalną na egzamin w roku 2020 do dyrektora OKE

Absolwenci, którzy chcą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2020, zobowiązani są do 09.09.2019r. złożyć deklaracje wraz ze świadectwem ukończenia szkoły.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że 17 września 2018 r. przyjęta została Uchwała nr 126/2018 Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. Celem przyjętego programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest jedną z form realizacji zadania wyrównywania szans edukacyjnych, podnoszenia jakości kształcenia uczniów niepełnosprawnych, a w konsekwencji zwiększania ich szans edukacyjnych.

Ponadto informujemy że również na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/wyprawka-szkolna-2018-2019-przyjetaprzez-rade-ministrow.html została zamieszczona informacja na temat Rządowego programu „Wyprawka szkolna”

Twórcy filmu fabularnego pt. "Klecha" o księdzu Romanie Kotlarzu i wydarzeniach "Czerwca 76" w Radomiu, zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w zdjęciach w dniach 15,16 września 2018, w Radomiu. Poszukujemy epizodystów i statystów w wieku 18-80 lat, którzy podczas zdjęć będą uczestnikami protestu z dnia 25 czerwca 1976 r. W sprawie zapisów prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły.

Absolwenci chcący zdawać egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie zobowiązani są do dostarczenia deklaracji lub jej wypisania w Sekretariacie Szkoły wraz z świadectwem ukończenia szkoły do dn. 08.09.2018r.

Drodzy maturzyści!

Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi procedurami i terminami w zakresie egzaminu maturalnego 2017/2018.

W linkach poniżej załączone są wszystkie potrzebne informacje:

Informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018.

http://oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3023

Zasady indywidualnego zgłaszania się na egzamin maturalny w 2018 roku.

http://oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3032

Terminy złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego.

http://oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3035

Deklaracje dostępe w Selretaracie Szkoły.

Informacje o płatnościach za egzamin maturalny załączone są pod deklaracje w załącznikach.

Źródło informacji Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie http://oke.waw.pl/

 

 

Pierwszy zjazd: 17. 09. 2016 r.,  godz. 8.00

    Cały plan dostępny tu:

LOGZ Harmonogram zjazdów

Wyniki poprawkowego egzaminu maturalnego będzie można sprawdzać w sekretariacie szkół ul. Saska 4/6 od dnia 12 września, od godz. 13. Nie udzielamy informacji telefonicznej.

ZDZ buton www pomoc

ZDZ buton www media

 

KP

 

 „CYBER.MIL Z KLASĄ” 

JEDYNA SZKOŁA NA MAZOWSZU

Technikum im.72 Pułku Piechoty w Radomiu

 Cyberbezpieczeństwo i Nowoczesne
Technologie Informatyczne

CKW logo ok

OPW logo