Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące

Kl. I

Kl. II

Kl. III

Niepubliczne Technikum

Kl. I

Kl. II

Kl. III

Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia

Kl. I

Kl. II

Kl. III

Wykazy podręczników na rok szkolny 2020/2021 dostępne są w dziale dla Ucznia - Wykaz podręczników.

 

Serdecznie informujemy, że rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 w Szkołach im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego odbędzie się w dniu 2 września 2019r., na placu szkolnym.

7:30 zbiórka na placu szkolnym i przemarsz do Kościoła.

8:00 Msza święta w Kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej ul. Wernera 57 w Radomiu.

9:00 – rozpoczęcie roku szkolnego na placu szkolnym i spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych.

  

Matury poprawkowe odbędą się 20 sierpnia 2019 r. Zdających prosimy o stawienie się najpóźniej o godz. 8.15.

Zbiórka na placu szkolnym w dniu 3 września (poniedziałek), ul. Saska 4/6 -  godzina 7.45.

Przejście razem z wychowawcami  do kościoła Matki Bożej Częstochowskiej ul. Wernera, na mszę św. inaugurującą rok szkolny 2018/2019 - początek godz. 8.00.

Po zakończeniu nabożeństwa nastąpi powrót do szkoły i rozpoczęcie części oficjalnej. 

Uwaga wymagany strój: klasy mundurowe pełne umundurowanie, pozostali uczniowie - ubiór galowy.

4 września o godz 7.30 zbiórka uczniów z wychowawcami przed szkołą ul. Saska 4/6. Obowiązuje strój galowy, klasy wojskowe i policyjne - mundury.

Wyniki i dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie będą do odbioru w Sekretariacie Szkół od dnia 25.08.2017 od godziny 15:00.

Absolwenci, którzy przystępują do poprawkowych egzaminów zawodowych w sesji zimowej ( styczeń 2008 r.) proszeni są o złożenie deklaracji w nieprzekraczalnym terminie 7 IX 2017r. w sekretariacie szkoły.

Ustne egzaminy maturalne w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym i Niepublicznym Technikum im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu odbędą się 25 SIERPNIA 2017

Język polski

czas trwania egzaminu: 9 - 9.30, sala A106, ogłoszenie wyników 10.00

Język angielski

czas trwania egzaminu: 8.30  - 10.25, sala A107, ogłoszenie wyników 10.35

 

 

Testy sprawnościowe uczniów I klas mundurowych odbędą się 29 sierpnia 2017 r. o godz. 9.30. Wymagany jest strój sportowy oraz oświadczenie Rodzica o braku przeciwskazań do udziału w testach.

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2016/2017 oraz uroczystością nadania szkole imienia 72 PP, uczniów obowiazuje następujący ubiór:

gimnazjum - klasy II i III pełne umundurowanie, klasy I  strój uroczysty ( biała bluzka/ koszula),

szkoły ponadgimnazjalne - klasy II, III, IV mundurowe pełne umundurowanie, klasy I strój uroczysty ( biała bluzka/ koszula),

klasy niemundurowe strój uroczysty ( biała bluzka/ koszula).

Ze względu na wyjątkowy, odświętny charakter uroczystości  Dyrekcja Szkoły prosi wszystkich uczniów o zastosowanie się do zaleceń.

 

Dnia 29 sierpnia 2016 roku odbęda się testy sprawnościowe dla nowo przyjętych uczniów klas mundurowych (technikum i liceum klasa pierwsza). Początek spotkania o godz. 9.30 przed salą gimnastyczną, prowadzący Paweł Raczyński.   Strój sportowy obowiązkowy!

 

Tegoroczne rozpoczęcie roku będzie wyjątkowym, historycznym wydarzeniem dla naszej społeczności szkolnej. Dnia 1 września przyjmiemy oficjalnie imię 72 PUŁKU PIECHOTY i weźmiemy udział w odsłonięciu pomnika poświęconemu tej formacji.  

Program:

10. 00 - Zbiórka uczniów w szkole z wychowawcami .

10. 20 - Wyjście klas z wychowawcami na Pl. Konstytucji 3-go Maja.

10. 45 - Zbiórka klas do uroczystego apelu na ul. Żeromskiego przed
Kościołem Garnizonowym.

11. 00 - Złożenie meldunku o gotowości pododdziałów do uroczystego apelu.

11. 05 - Podniesienie Flagi Państwowej na maszt i odegranie Hymnu
Państwowego.

11. 10 - Powitanie gości. Odczytanie Decyzji o nadaniu Szkołom w Radomiu
Zakładu Doskonalenia Zawodowego imienia 72 Pułku Piechoty.

11. 30 - Odegranie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

12. 00 - Złożenie meldunku Dowódcy Garnizonu i uroczysta Masza Święta.

12. 50 - Apel Pamięci, salwa honorowa, złożenie kwiatów na płycie Grobu
Nieznanego Żołnierza.

13. 40 - Przemarsz i odsłonięcie pomnika .

14. 10 - Przekazanie pomnika pod opiekę Szkołom w Radomiu Zakładu
Doskonalenia Zawodowego.

14. 20 - Złożenie kwiatów pod pomnikiem.

Ruszyła rekrutacja uzupełniająca! Wolne miejsca:
Technikum:
- Technik żywienia i usług gastronomicznych
- Technik usług fryzjerskich
- Technik transportu kolejowego

ZDZ buton www pomoc

ZDZ buton www media

 

KP

 

 „CYBER.MIL Z KLASĄ” 

JEDYNA SZKOŁA NA MAZOWSZU

Technikum im.72 Pułku Piechoty w Radomiu

 Cyberbezpieczeństwo i Nowoczesne
Technologie Informatyczne

CKW logo ok

OPW logo