Zbliża się Wielkanoc - najważniejsze święto nie tylko w polskiej tradycji.zycz

 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW MATURALNYCH MAJ 2022

termin egzaminu

godzina rozpoczęcia

przedmiot/                           POZIOM

czas trwania

numer Sali

ilość zdających z podziałem na oddziały

 

04.05.2022    środa

9.00

język polski poziom podstawowy

170 min.

1

B11-B12

3LB

 
 

Absolwenci Liceum

 
 

2

B13-B14

4TA

 
 

4TB

 
   

3LA

 

3

B101

OKE

 

4

B106

4TC

 
 

5

B104

Absolwenci Technikum

 
 
   

3LOZ

 
   

Absolwenci LOZ

 

6

B10

4TB

 
 

05.05.2022     czwartek

9.00

matematyka poziom podstawowy

170 min.

1

B11-B12

3LA

 
 

OKE

 

Absolwenci Liceum

 
 

2

B13-B14

4TB

 
 

Absolwenci Technikum

 
 

B101

3LB

 

3

 
 

3LOZ

 
 

Absolwenci LOZ

 

4

B106

4TC

 
 

5

B104

4TA

 
     

6

B10

3LB

 
 

7

A201

4TA

 
   

06.05.2022   piątek

9.00

język angielski poziom podstawowy

120min.

1

B11-B12

3LB

 
 

Absolwenci LO

 
 

2

B13-B14

4TB

 

4TC

 
 

3

B101

3LA

 
 

4

B106

4TA

 
 

5

B104

4TA

 
 

7

A201

3LOZ

 
 

Absolwenci LOZ

 

Absolwenci Technikum

 

14.00

język niemiecki poziom podstawowy

120 min.

4

B106

4TA

 

3LB

 

język rosyjski poziom podstawowy

120 min.

7

A207

4TB

 

4TC

 

3LB

 

OKE

 

język włoski poziom podstawowy

120 min.

5

B104

4TB

 
 

09.05.2022      poniedziałek

9.00

język angielski poziom rozszerzony

150 min.

1

B11-B12

4TA

 

4TB

 

4TC

 

Absolwenci Technikum

 

2

B13-B14

3LA

 

3LB

 

Absolwenci Liceum

 

LOZ

 

10.05.2022 wtorek

9.00

język polski poziom rozszerzony

180 min.

1

B11-B12

4TA

 

4TB

 

3LA

 

3LB

 

Absolwenci Liceum

 

OKE

 

11.05.2022 środa

9.00

matematyka          poziom  rozszerzony

  180 min.

4

B 106

4TA

 

4TB

 

4TC

 

Absolwenci Technikum

 

3LA

 

3LB

 

12.05.2022 czwartek

9.00

biologia         poziom rozszerzony

180 min.

4

B 106

3LA

 

3LOZ

 

14.00

język rosyjski poziom rozszerzony

150 min.

4

B106

4TA

 

4TB

 

4TC

 

3LB

 

13.05.2022 piątek

9.00

wos      poziom rozszerzony

180 min.

4

B106

4TA

 

4TC

 

Absolwenci Technikum

 

3LB

 

3LOZ

 

14.00

język niemiecki poziom rozszerzony

150 min.

4

B106

3LB

 
 
 

16.05.2022 poniedziałek

09.00

chemia poziom rozszerzony

180 min.

4

B106

4TC

 

3LB

 

14.00

język włoski poziom rozszerzony

150 min.

4

B106

4TA

 
 

17.05.2022 wtorek

09.00

historia poziom rozszerzony

180min.

4

B106

4TB

 

3LB

 

Absolwenci LOZ

 

18.05.2022 środa

09.00

geografia poziom rozszerzony

180min.

2

B13-B14

4TA

 

4TB

 

4TC

 

Absolwenci Technikum

 

4

B106

3LA

 

3LB

 

Absolwenci Liceum

 

3LOZ

 

20.05.2022 piątek

9.00

informatyka          poziom rozszerzony

240 min. Część I - 60 min  Część II 150 min.

(30 minut przerwy pomiędzy częściami)

9

A207

4TB

 
 
 

 

Egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca egzaminem z języka polskiego i potrwają do 29 czerwca, a egzaminy ósmoklasistów potrwają od 16 do 18 czerwca - powiedział na konferencji prasowej minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.

terminy

 

 

Komunikat dla maturzystów w sprawie odbioru świadectw

Ze względu na sytuację  epidemiczną, bardzo prosimy o przestrzeganie harmonogramu odbioru świadectw:

Klasa 4TC, 3LA - 28.04.2020 r.

Klasa 4TA - 29.04.2020 r.

Klasa 4TB - 30.04.2020 r.

Liceum dla dorosłych 30.04.2020

Przypominamy, że dla uczniów sekretariat szkoły czynny jest  w godz.  10-14.

W dniach 15 – 17 kwietnia br. uczniowie pierwszych klas z innowacją pedagogiczną wojskową, Szkół im 72 Pułku Piechoty w Radomiu ZDZ odbyli obóz szkoleniowy w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach na Bukówce.

W czasie trzech dni szkoleniowych uczniowie uczestniczyli w wojskowych ćwiczeniach praktycznych oraz zajęciach z kształcenia patriotycznego i sportowego. Pierwszego dnia uczniowie brali udział w konkursie pod hasłem „Wojna Obronna Polski 1939” oraz brali udział w zawodach sprawnościowych. Tego dnia również doskonalili swoje umiejętności z musztry zespołowej i indywidualnej.

Kolejny dzień szkoleniowy nastawiony był na doskonalenie umiejętności w zakresie szkolenia ogólnowojskowego. W czasie zajęć nasi wychowankowie brali udział w konkurencjach z: strzelania na celność na symulatorze TCW-97 Cyklop, rozkładania i składania karabinka AKMS, survivalu i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej na polu walki.

W godzinach popołudniowych uczestnicy obozu mieli zajęcia rekreacyjne na ośrodku sportowym „Nowy Telegraf”. Odbyły się tam ćwiczenia z: samoobrony, mini golfa i zdrowego żywienia sportowców.

Trzeci dzień został poświęcony zwiedzaniu bazy szkoleniowej Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach. Uczniowie mogli zapoznać się z  różnego rodzaju bronią, wyposażeniem wojskowym oraz sprzętem specjalistycznym będącym w użytkowaniu przez Siły Zbrojne RP.

Podsumowaniem obozu był uroczysty apel, podczas którego wręczone były dyplomy dla uczniów za osiągniecia we współzawodnictwie.

Podkreślić należy, że nasza młodzież na siedem placówek uczestniczących w obozie zajęła wysokie punktowane miejsca we współzawodnictwie indywidualnym. Pierwsze miejsca zajęliśmy w zawodach z: biegu na 400 metrów dziewczęta, biegów na 1000 metrów chłopcy, przenoszenia  skrzynki z amunicją na odległość dziewczęta i w konkursie historycznym. Na przysłowiowym „pudle” znaleźliśmy się również w pozostałych 6 konkurencjach.

Zwycięzcom i wszystkim uczestnikom obozu gratulujemy zwycięstw i wzorcowej postawy uczniowskiej, w imieniu dyrekcji i opiekunów na obozie.

 

W dniu 22 kwietnia 2016 r., pod opieką nauczyciela edukacji wojskowej mgr inż. Andrzeja Wójtowicza, uczniowie naszej szkoły (z klasy 1TA) uczestniczyli w szkoleniu z zakresu musztry i Ceremoniału Wojskowego. Współpraca z Batalionem Reprezentacyjnym Wojska Polskiego szkół mundurowych przynosi wymierne korzyści związane z poprawnym wykonywaniem zagadnień szkoleniowych.
Zajęcia rozpoczęły się od ćwiczeń fizycznych przygotowujących do treningu z musztry zespołowej i indywidualnej. Przyjmowanie postawy zasadniczej i swobodnej, zwroty w miejscu, oddawanie honorów, chwyty sztandarami, marsz, przegrupowanie do defilady i sama defilada. Nauczyciele i dowódcy jednostek proobronnych oraz uczniowie podzieleni na grupy ćwiczyli pod okiem doświadczonych podoficerów. Celem szkolenia było pogłębianie wiedzy i sprawności fizycznej w zakresie umożliwiającym prawidłowe wykonywanie zadań związanych ze specyfiką pododdziału reprezentacyjnego.

Rodziców kandydatów serdecznie zapraszamy na dzień pełen atrakcji. W progamie m.in. zwiedzanie pracowni szkolnych, rozmowy z nauczycielami zawodu, pokazy kulinarne, badanie kondycji włosów nowoczesną metodą oraz wykład "Niebezpieczne gry komputerowe".  


Z życzeniami połamania piór na maturze, ale i z łezką w oku, uczniowie innych niż maturalne klas pożegnali tegorocznych absolwentów szkoły. Teraz przed nimi egzaminy maturalne, ale jeszcze 29 kwietnia 2016 r. był czas, aby ostatnie godziny pobytu w szkole spędzić na luzie. Podczas okolicznościowej akademii w imieniu dyrekcji oraz grona pedagogicznego dyrektor Katarzyna Kołodziejska podziękowała uczniom trzeciej klasy liceum i 4 technikum za lata nauki w szkołach Zakładu Doskonalenia Zawodowego, najlepszym – pogratulowała dobrych wyników w nauce i sukcesów w konkursach regionalnych i ogólnopolskich. Ponad 30 uczennic i uczniów otrzymało listy gratulacyjne, na wielu czekały nagrody rzeczowe. Wśród wyróżnionych nie brakuje uczniów, którzy bardzo chętnie angażowali się w życie szkoły, uczestnicząc w najważniejszych akacjach społeczno-charytatywnych i wydarzeniach. Wiktoria Rębiś, Ania Pałys, Paulina Kacprzyk, Patryk Czubak, Karol Kaluga, Łukasz Osowski – to tylko niektórzy z nich. Młodsi koledzy przygotowali na pożegnanie absolwentów dedykowany im program artystyczny. Z kolei od młodzieży i rodziców popłynęły serdeczne podziękowania dla grona pedagogicznego. Było bardzo miło, trochę smutno z powodu rozstania, ale taka jest kolej rzeczy… Wszystkim abolwentom życzymy samych tylko trafnych wyborów życiowych. Wcześniej – dobrych ocen na maturze!

ZDZ buton www pomoc

ZDZ buton www media

 

KP

 

 „CYBER.MIL Z KLASĄ” 

JEDYNA SZKOŁA NA MAZOWSZU

Technikum im.72 Pułku Piechoty w Radomiu

 Cyberbezpieczeństwo i Nowoczesne
Technologie Informatyczne

CKW logo ok

OPW logo