INFORMACJA O EGZAMINIE POPRAWKOWYM -  MATURA 2021

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie

z jednego przedmiotu obowiązkowego, pod warunkiem że:

  • przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony.

 Absolwent, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO 12 LIPCA 2021 R.) składa w sekretariacie szkoły pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego
z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7), zgodnie z deklaracją ostateczną.

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się
24 sierpnia 2021 r.

 

 „CYBER.MIL Z KLASĄ” 

JEDYNA SZKOŁA NA MAZOWSZU

Technikum im.72 Pułku Piechoty w Radomiu

 Cyberbezpieczeństwo i Nowoczesne
Technologie Informatyczne

 

 

CKW logo ok 

 

 

OPW logo 

 

KP

ZDZ buton www pomoc

ZDZ buton www media

 

ZDZ buton www kronika