Projekt pn. KOLEJ na EKOLOGIĘ – zawody przyszłości w szkole ZDZ w Radomiu realizowany jest przez Niepubliczne Technikum im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu.

Skierowany do 36 uczniów kształcących się na kierunku: technik transportu kolejowego, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

 Celem Projektu jest zwiększenie zdolności młodzieży do zatrudnienia oraz podniesienie, wzrost efektywności i skuteczności oferty edukacyjnej szkoły poprzez realizację grupowych warsztatów komunikacji w pracy z treningiem umysłu oraz doradztwa zawodowego z elementami pośrednictwa pracy, naukę j. obcego, szkoleń: branżowych, z obsługi zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi przedsiębiorstw kolejowych RAILSoft, Auto Cad oraz płatnych staży uczniowskich.

Projekt podniesienie wzrost efektywności i skuteczności oferty edukacyjnej szkoły w ramach osiągnięcia następujących celów szczegółowych:

  • Wzrost umiejętności uniwersalnych 36 uczniów w zakresie kreatywności, innowacyjności, umiejętności rozumienia, rozwiązywania problemów, przedsiębiorczości i pracy zespołowej na potrzeby rynku pracy poprzez realizację grupowych warsztatów komunikacji w pracy z treningiem umysłu oraz doradztwa zawodowego z elementami pośrednictwa pracy.
  • Wzrost umiejętności porozumiewania się w języku obcym u 36 uczniów poprzez realizację kursów
    z języków obcych: język angielski (dla TTK) oraz język polski dla obcokrajowców (dla TUiSEO).
  • Wyposażenie  36 Uczniów w kompetencje zawodowe poprzez realizację profesjonalnych szkoleń branżowych. W przypadku technikum usług transportu kolejowego jest to szkolenie z obsługi zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi przedsiębiorstw kolejowych RAILSoft, natomiast uczestnicy/ uczestniczki kształcący się na kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – AutoCad szkolenie podstawowe. Podczas realizacji Projektu przewidziane są wizyty studyjne związane  tematycznie z kierunkami kształcenia objętymi wsparciem (2 wizyty na 1 profil kształcenia).
  • Podniesienie kompetencji zawodowych i uaktualnienie posiadanych umiejętności w kontekście potrzeb pracodawców 3 nauczycieli zawodu  poprzez realizację wyżej wymienionych profesjonalnych szkoleń doskonalących.
  •  Zwiększenie szans 13 Uczniów i 23 Uczennic na rynku pracy i wyposażenie ich w pożądane przez pracodawców postawy i doświadczenie zawodowe poprzez realizację 150-godzinnych staży uczniowskich i zbudowanie relacji z pracodawcami już na etapie kształcenia.

 kolej radom

ZDZ buton www pomoc

ZDZ buton www media

 

KP

 

 „CYBER.MIL Z KLASĄ” 

JEDYNA SZKOŁA NA MAZOWSZU

Technikum im.72 Pułku Piechoty w Radomiu

 Cyberbezpieczeństwo i Nowoczesne
Technologie Informatyczne

CKW logo ok

OPW logo