Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach otrzymał z Ministerstwa Obrony Narodowej dotację w wysokości 50.000 zł na realizację otwartego konkursu pn. „Wdzięczni Bohaterom – Powstańcom Warszawskim”. 

Uczniowie Niepublicznych Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach będą realizować projekt pod tytułem „Bohaterzy 1944”. Zadanie obejmie 200 uczniów w wieku 14-19 kształcących się
w szkołach na terenie trzech województw: świętokrzyskiego, małopolskiego i mazowieckiego. Uczestnikami zadania będzie grupa uczniów klas mundurowych ze Szkół ZDZ w Kielcach, Końskich, Kazimierzy Wielkiej, Busku – Zdroju, Opatowie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Starachowicach, Miechowie oraz w Radomiu, Nowym Mieście nad Pilicą.

Projekt ma charakter edukacyjny, którego celem jest popularyzowanie wiedzy na temat walk wyzwoleńczych podczas powstania warszawskiego. Potrzeba realizacji projektu wynika z zainteresowań uczniów, którzy sami zgłosili chęć zbierania informacji, odszukania i udokumentowania miejsc, postaci związanych z okresem 1 sierpnia – 3 października 1944 r. Projekt ma przybliżyć uczniom sylwetki uczestników powstania warszawskiego. Młodzież odszuka miejsca, odwiedzi cmentarze - odda honory poległym powstańcom, złoży wiązanki i kwiaty. Projekt zachęca do samodzielnego poszukiwania informacji na temat ważnych wydarzeń oraz postaci, które miały istotny wpływ na kształtowanie się historii Polski. Projekt pobudza ciekawość do wyszukiwania informacji w specjalistycznej literaturze oraz oferuje uczniom osobiste doświadczenia poprzez wycieczki fakultatywne do historycznych miejsc, spotkania międzypokoleniowe z kombatantami i pasjonatami - historykami.

ZDZ buton www pomoc

ZDZ buton www media

 

KP

 

 „CYBER.MIL Z KLASĄ” 

JEDYNA SZKOŁA NA MAZOWSZU

Technikum im.72 Pułku Piechoty w Radomiu

 Cyberbezpieczeństwo i Nowoczesne
Technologie Informatyczne

CKW logo ok

OPW logo