11 czerwca 2021 r. ślubowanie na sztandar szkoły złożyli uczniowie klas pierwszych. Jak co roku, uroczystość przebiegała w wyjątkowej oprawie. Początkiem była tradycyjnie Msza Św. w Kościele Garnizonowym, w intencji społeczności szkolnej. Główna uroczystość miała miejsce na Pl. Jagiellońskim, w sąsiedztwie Teatru Powszechnego, gdzie zgromadzili się przedstawiciele władz państwowych, parlamentarzyści, reprezentanci władz powiatu radomskiego, gminy miasta Radom, służby mundurowe, kombatanci, kierownictwo organu prowadzącego – ZDZ w Kielcach. Jednak bohaterami tego wydarzenia byli uczniowie klas pierwszych.

Wszystkich powitała serdecznie dyrektor Katarzyna Kołodziejska, przypominając, iż Szkoły im. 72 Pułku Piechoty jako pierwsze w Radomiu wprowadziły do oferty edukacyjnej klasy mundurowe. Cały czas wdrażane są z ogromnym sukcesem nowe kierunki w porozumieniu z Ministerstwem Obrony Narodowej, od najbliższego roku – Cybermil. Klasa. Po kulminacyjnym punkcie uroczystości – ślubowaniu na sztandar szkoły, gratulacje złożył młodzieży wiceminister obrony narodowej, Wojciech Skurkiewicz. Wyboru szkoły pogratulował poseł Konrad Frysztak, a podkomisarz Sebastian Lipka – Auguścik, zastępca naczelnika Wydziału ds. Ceremoniału Policyjnego Komendy Głównej Policji odczytał list okolicznościowy skierowany do społeczności szkolnej przez mł. insp. Iwonę Kuc – dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji. Padający przejściowo deszcz nie przeszkodził w najbardziej widowiskowych fragmentach tej ważnej w życiu szkoły uroczystości, czyli pokazach. Popis swoich umiejętności dali uczniowie klas wojskowych policyjnych, fryzjerskich, doskonale przygotowani przez swoich nauczycieli. Z kolei młodzież z klas gastronomicznych zatroszczyła się o poczęstunek pyszną grochówką i żurkiem, przygotowanymi po raz pierwszy z własnego, szkolnego kotła żołnierskiego.

 

 

 „CYBER.MIL Z KLASĄ” 

JEDYNA SZKOŁA NA MAZOWSZU

Technikum im.72 Pułku Piechoty w Radomiu

 Cyberbezpieczeństwo i Nowoczesne
Technologie Informatyczne

 

 

CKW logo ok 

 

 

OPW logo 

 

KP

ZDZ buton www pomoc

ZDZ buton www media

 

ZDZ buton www kronika