Szkoły im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego rozpoczynają rekrutację na rok szkolny 2021/2022 do Technikum o profilu  „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne”.

W programie nauczania m.in. współczesne zagrożenia cyfrowe, zarządzanie ryzykiem w sferze cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa systemów informacyjnych i bezpieczeństwa sieciowego oraz kryptograficzne aspekty ochrony danych osobowych.  

Nauka tylko w 15-osobowej klasie; Języki obce na najwyższym poziomie; Dla absolwentów preferencje w przyjęciu na studia wojskowe z zakresu cyberbezpieczeństwa lub do pracy w wojsku.

Nadzór merytoryczny nad nową klasą sprawują: Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni w Warszawie, Regionalne Centrum Informatyki w Krakowie oraz Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie. OŚMIOKLASISTO! PROGRAM „CYBER.MIL Z KLASĄ” jest dla CIEBIE!

dobre zdjęcie

 

certyfikat CYBER

 

Program „CYBER.MIL Z KLASĄ” jest realizowany pod auspicjami Ministerstwa Obrony Narodowej.

Informacje i zapisy: Radom, ul. Saska 4/6, tel. 885 150 302; 48 331 05 23

 

 

 

 

 „CYBER.MIL Z KLASĄ” 

JEDYNA SZKOŁA NA MAZOWSZU

Technikum im.72 Pułku Piechoty w Radomiu

 Cyberbezpieczeństwo i Nowoczesne
Technologie Informatyczne

 

 

CKW logo ok 

 

 

OPW logo 

 

KP

ZDZ buton www pomoc

ZDZ buton www media

 

ZDZ buton www kronika