Po raz kolejny naszą szkołę odwiedził sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Wojciech Skurkiewicz. Tym razem okazją był briefing prasowy, zorganizowany 7 czerwca 2019 r. w związku z wyjazdem grupy uczniów do Longmoor w Anglii na międzynarodowy obóz kadetów - Central Training Camp „Baltic Guard 2019”. Wyróżnienie to szkoła zawdzięcza wysokim wynikom w realizacji programu pilotażowego MON oraz wzorcową współpracą z Ministerstwem Obrony Narodowej i Biurem  do Spraw Proobronnych MON. Warto podkreślić, że nasza placówka jako jedyna szkoła w Polsce została wytypowana do reprezentowania Polski w Wielkiej Brytanii. Szkolenie jest skierowane do młodzieży z klas mundurowych państw NATO (Anglia, Litwa, Łotwa, Estonia, Polska, Kanada), jego organizator to United Kingdom Army Cadet Forces. Rolę koordynatora ze strony polskiej pełni Biuro do Spraw Proobronnych. W międzynarodowym towarzystwie uczniowie spędzą dziesięć dni wakacji, od 27 czerwca – 7 lipca 2019 r. W programie są zajęcia ze szkolenia strzeleckiego i z zakresu kształtowania kompetencji proobronnych. Kadeci z Radomia zwiedzą Londyn i Royal Military Academy. To tylko niektóre z czekających ich atrakcji. Minister Wojciech Skurkiewicz gratulował młodzieży wyjazdu i wyników w nauce, bo do Anglii uda się „złota” dziesiątka najlepszych uczniów.  Z kolei dyrektor szkoły Katarzyna Kołodziejska podziękowała MON i osobiście ministrowi W. Skurkiewiczowi za współpracę i udzielane wsparcie w kształceniu uczniów klas  mundurowych. Licznie przybyli na briefing dziennikarze prasy, radia, telewizji i portali internetowych skorzystali z możliwości dokonania bezpośrednich nagrań i prowadzenia wywiadów.                                     

nauka

logo MONfr wp logo 237070a 777756

 

 

 

 

„Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” otrzymała z Ministerstwa Obrony Narodowej dofinansowanie zadań szkoleniowych i inwestycyjnych placówki na rzecz realizacji przedmiotu „Edukacja Wojskowa”.

3