W kwietniu 2019 roku uczniowie klas 1 TB, 2 TB oraz 3 TB kształcących się w zawodzie technik transportu kolejowego wraz z nauczycielem przedmiotów zawodowych p. mgr inż. R. Repeć sale lekcyjne zamienili na sale laboratoryjne w Zakładzie Systemów Sterowania w Transporcie Wydziału Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu. Na początek młodzież została zapoznana z zasadami BHP obowiązującymi w salach laboratoryjnych. W dalszej kolejności uczniowie mogli zapoznać się z Laboratorium Elementów i Układów Sterowania Ruchem Kolejowym oraz Laboratorium Systemów Sterowania Ruchem Kolejowym. Wydział Transportu i Elektrotechniki jest jednym z Wydziałów w Polsce, kształcącym inżynierów i magistrów dla potrzeb transportu w szczególności transportu kolejowego, znaczącym ośrodkiem akademickim wśród wydziałów prowadzących kształcenie na kierunku transport i logistyka o najbardziej pożądanych specjalizacjach związanych z ruchem kolejowym. Dlatego też młodzież bardzo uważnie słuchała specyfiki działalności ww. Wydziału rodzimej uczelni, jak i zadawała dużo pytań z zakresu kolejnictwa do Pana dra hab. inż. Mieczysława Kornaszewskiego., prof. nadzw. UTH Radom, który miał przyjemność zapoznać uczniów z tą branżą. Wszyscy uczestnicy wyjścia w ramach przedmiotów zawodowych mogli dowiedzieć się m.in. o budowanie semaforów, w jaki sposób zamykane są rogatki na przejazdach kolejowo-drogowych, a nawet o komputerowych systemach sterowania ruchem kolejowym czy o niezawodności i bezpieczeństwie systemów srk. Takie wyjścia są dobrym przykładem na współpracę pomiędzy szkołami a uczelniami, ze względu na to, że uczniowie mogą pogłębić swoją wiedzę, a uczelnia może w przyszłości pozyskać nowych studentów. Dlatego dziękujemy p. Dziekanowi WTiE UTH Rad. dr hab. inż. Marcinowi Chrzanowi, prof. nadzw., że zgodził się na zwiedzenie Wydziału i zapoznanie się z salami laboratoryjnymi. Wiadomości pozyskane z wycieczki młodzież na pewno wykorzystana na zajęciach, a przede wszystkim w ramach przypomnienia do zbliżających się egzaminów z kwalifikacji zawodowych A.44.

 

nauka

logo MONfr wp logo 237070a 777756

 

 

 

 

„Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” otrzymała z Ministerstwa Obrony Narodowej dofinansowanie zadań szkoleniowych i inwestycyjnych placówki na rzecz realizacji przedmiotu „Edukacja Wojskowa”.

3