Cenną lekcję na temat pracy w żandarmerii odbyli 23 listopada 2022 r. uczniowie czwartych klas wojskowych i policyjnych Szkół im. 72 Pułku Piechoty. Na spotkanie z młodzieżą przybyli przedstawiciele Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej, Placówka w Radomiu: st. chor. sztabowy Michał Puchta, mł. chor. Sebastian Curyłło i st. szer. Daniel Rutowicz. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, jakie obowiązki w systemie obrony i bezpieczeństwa Ojczyzny pełnią żołnierze żandarmerii, jakie trzeba spełniać kryteria, by zostać zatrudnionym w tych służbach. Po obejrzeniu prezentacji i wysłuchaniu informacji zapewne niejeden tegoroczny maturzysta rozważy wybór swojej przyszłości zawodowej właśnie z tym kierunkiem.

   

  

ZDZ buton www pomoc

ZDZ buton www media

 

KP

 

 „CYBER.MIL Z KLASĄ” 

JEDYNA SZKOŁA NA MAZOWSZU

Technikum im.72 Pułku Piechoty w Radomiu

 Cyberbezpieczeństwo i Nowoczesne
Technologie Informatyczne

CKW logo ok

OPW logo