Czujniki czadu

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu rea ...

Czytaj więcej...

WYNIKI EGZAMINÓW

Zapraszamy tegorocznych absolwentów po odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie od godz: 14:00 w dniu 24.05.2019 r.

ZMIANA PLANU 09.05.2019

UWAGA

Od dnia 09.05.2019 obowiązuje nowy plan lekcji.

AKTUALNY PLAN LEKCJI

 

PROGRAM RZĄDOWY "Wyprawka szkolna"

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że 17 września 2018 r. przyjęta została Uchwała nr 126/2018 Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. Celem przyjętego programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest jedną z form realizacji zadania wyrównywania szans edukacyjnych, podnoszenia jakości kształcenia uczniów niepełnosprawnych, a w konsekwencji zwiększania ich szans edukacyjnych.

Ponadto informujemy że również na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/wyprawka-szkolna-2018-2019-przyjetaprzez-rade-ministrow.html została zamieszczona informacja na temat Rządowego programu „Wyprawka szkolna”

logo MONfr wp logo 237070a 777756

 

 

 

 

„Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” otrzymała z Ministerstwa Obrony Narodowej dofinansowanie zadań szkoleniowych i inwestycyjnych placówki na rzecz realizacji przedmiotu „Edukacja Wojskowa”.

 2

11