HDS Operator żurawi przeładunkowych

Cel kursu: Uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi żurawi, przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikującego w celu uzyskania uprawnień do obsługi żurawi

Szkolenia trwa: 35 godz

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: ukończenie 18 lat, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do obsługi żurawi, znajomość tematyki z zakresu mechaniki i elektrotechniki

Absolwent kursu otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu kursu, zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

data rozpoczęcia kursu: do ustalenia

© 2015 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS