AKTUALNY HARMONOGRAM ZJAZDÓW LOGZ

Pierwszy zjazd: 17. 09. 2016 r.,  godz. 8.00     Cały plan dostępny tu: LOGZ Harmonogram zjazdów

Uroczystość wręczenia Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Uroczystość wręczenia Stypendium Prezesa Rady Ministrów

W dniu 29 listopada 2016 r. w auli Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu odbyła się  uroczystość wręczenia Stypendium Prezesa Rady Ministrów  za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2015/2016 dla najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu objętego nadzorem pedagogicznym Delegatury w Radomiu Kuratorium Oświaty w Warszawie. Na spotkanie zaproszono Stypendystów...

„ POLSKIE KSZTAŁCENIE – EUROPEJSKA MOBILNOŚĆ W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK”

Dotarliśmy do końca trwania projektu „ POLSKIE KSZTAŁCENIE – EUROPEJSKA MOBILNOŚĆ W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK”, programu ERASMUS+, w akcji MOBILNOŚĆ nr projektu 2014-1-PL01-KA102-001172.W ramach tego projektu dwie szesnastoosobowe grupy uczniów z klas drugich i trzecich Niepublicznego Technikum w Radomiu ZDZ w Kielcach o profilu technik logistyk wyjechała na trzytygodniowy staż...

We współpracy z Gminą Miasta Radomia

We współpracy z Gminą Miasta Radomia

Stowarzyszenie Oświatowe Zakład Doskonalenia Zawodowego na zlecenie i ze środków Gminy Miasta Radomia realizuje zadanie publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia w 2016 roku pod nazwą „Jedz zdrowo – żyj zdrowo”. W ramach programu realizowane są warsztaty kulinarne „Kuchnie świata”, a także prelekcje „Jedz zdrowo –...

Apel w rocznicę odzyskania niepodległości

Apel w rocznicę odzyskania niepodległości

Najważniejsze święto patriotyczne - rocznica odzyskania niepodległości - uroczyście obchodzona była w Szkole im. 72 Pułku Piechoty Zakładu Doskonalenia Zawodowego. Zobowiązuje do tego patron, ale i specjalny program wychowania patriotycznego i obywatelskiego, realizowany w naszej placówce w ramach innowacji „klasy mundurowe”. Okolicznościowy apel w dniu 10 listopada 2016 r. rozpoczął...

Dzień zadumy

Dzień zadumy

Na kilka dni przed Świętem Zmarłych młodzież szkół ZDZ zadbała o groby, nad którymi podjęła się sprawować opiekę: Bolesława Rosiaka oraz ostatniego dowódcy 72 Pułku Piechoty Karola Chrobaczyńskiego. Uczniowie nie zapomnieli złożyć kwiatów w miejscach pamięci m.in pod Pomnikiem 72 PP oraz Krzyżem Wolności. 

Życzenia i kwiaty dla nauczycieli

Życzenia i kwiaty dla nauczycieli

Już w przeddzień Dnia Edukacji Narodowej w szkole panowała odświętna atmosfera. Uczniowie przygotowali dla swoich nauczycieli wiele miłych niespodzianek, tą najważniejszą była akademia. Jej kulminacyjny moment to okolicznościowy program artystyczny z muzyką, recytacjami i tańcami… Sympatyczny występ młodzieży zakończyło serdeczne „Sto lat” dla pedagogów, ale i gromkie brawa dla Prymuski,...

Takie ślubowanie tylko raz w roku!

Takie ślubowanie tylko raz w roku!

W sobotę, 8 października 2016 r., mieszkańcy Radomia byli świadkami niecodziennej uroczystości. Na placu Konstytucji 3 Maja uczennice i uczniowie pierwszych klas Szkół w Radomiu im. 72 Pułku Piechoty Zakładu Doskonalenia Zawodowego złożyli ślubowanie na sztandar szkoły w obecności nauczycieli, rodziców i licznie zgromadzonych gości. Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem...

XXIV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego

XXIV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego

W dniu 6 września 2016 roku, pod opieką nauczyciela edukacji wojskowej mgr inż. Andrzeja Wójtowicza uczniowie z klas wojskowych o profilu logistyk: Daria Czarnecka i Albert Błędowski uczestniczyli w  XXIV Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. Celem targów było przedstawienie nowości technicznych w szeroko pojętym przemyśle obronnym. Uroczyste otwarcie nastąpiło...